Smart Volume Control
GOOGLE PLAY

Help Center » ZÁLOŽKA OVLÁDÁNÍ

    Back
 
Záložka, která v sobě sdružuje všechny důležité ovládací prvky aplikace.
 
Můžete zde přepínat mezi profily, zapínat a vypínat metody automatického přepínání profilů, měnit aktivní preset módu Speed Volume a také zapínat/vypínat mód Speed Volume 
nebo mód sluchátek.
 
Metody automatického plánování zahrnují: Časovače, Tagy kalendáře, GPS místa, Wi-Fi sítě, Bluetooth zařízení a pokud jste instalovali plug-in "NFC Profiles for SVC" budete moci použít také NFC tagy.