Smart Volume Control
GOOGLE PLAY
 

Aplikace Vám přináší chytrou správu hlasitosti Vašeho zařízení.

Můžete si vytvořit profily, kterými lze měnit nejen úrovně hlasitosti, ale také stav Wifi, Bluetooth a mobilních dat, nastavit režim V letadle, vyzvánění, jas obrazovky a přesměrování hovorů. Také můžete nastavit ztlumení nebo zvýšení hlasitosti pro vybrané kontakty.

Profily mohou být přepínány ručně, pomocí chytrého plánování, a nebo na základě Vaší polohy. Chytré plánování umožňuje nastavení časovačů na profily a také přepínání profilů podle událostí ve Vašem kalendáři.

V aplikaci jsou přítomny dva speciální módy. Mód Speed Volume slouží pro dynamickou úpravu hlasitosti v závislosti na rychlosti, jakou se pohybujete.

Mód sluchátek zajistí povolení zvuků pouze při zapojených sluchátkách, přičemž po jejich odpojení je hlasitost automaticky ztlumena a při opětovném zapojení obnovena.

Hlavní obrazovka se skládá ze záložek, které slouží pro ovládání a nastavování všech obsažených funkcí. V nastavení můžete volit skiny pro dokonalé sladění aplikace a widgetů s barvou a nastavením vašeho Androidu.

V nastavení můžete aktivovat funkci Detekce tichého módu, která Vám při zapnutí tichého nebo vibračního módu umožní nastavit odpočet pro obnovení hlasitosti.

Tento odpočet se, na rozdíl od plánování na profily, po restartování zařízení zruší. Dále se zruší také v případě, kdy dojde ke změně hlasitosti vyzvánění na nenulovou hodnotu (např. ručně, vlivem plánování nebo změnou polohy zařízení). Odpočet lze také zrušit ručně klepnutím na notifikaci s odpočtem ve stavové liště.

Aplikace obsahuje funkci ztlumení zvuků nebo zapnutí Wifi během nabíjení. Můžete ji aktivovat v nastavení.

V nastavení je možnost automatické a také manuální zálohy/obnovy dat.

Používáte-li aplikaci typu správce úloh, prosíme o přidání výjimky pro naši aplikaci, chcete-li zajistit její správnou funkčnost.