Smart Volume Control
GOOGLE PLAY

Help Center » ZÁLOŽKA PROFILY

    Back
 

U každého profilu můžete nastavit následující:

 • Úrovně hlasitosti zařízení a povolení vibrací
 • Zapnutí/vypnutí módu Speed Volume
 • Preset módu Speed Volume
 • Zapnout mód Speed Volume při startu zařízení
 • Zapnutí/vypnutí módu sluchátek
 • Zapnout mód sluchátek při startu zařízení
 • Zapnout, vypnout nebo neměnit stav Wifi
 • Zapnout, vypnout nebo neměnit stav Bluetooth
 • Zapnout, vypnout nebo neměnit stav mobilních dat
 • Zapnout, vypnout nebo neměnit stav režimu V letadle
 • Nastavit vyzvánění
 • Nastavit jas obrazovky
 • Přiřadit tag pro přepínání profilů podle událostí v kalendáři
 • Nastavit přesměrování hovorů
 • Nastavit ztlumení nebo zvýšení hlasitosti pro vybrané kontakty
 • Nastavení melodie pro SMS a notifikace
 • Povolit/Zakázat zamykání a uspávání obrazovky telefonu
 • Upravit název profilu
 • Přidat nedávno použitá telefonní čísla ve funkci Ztlumit vyzvánění pro/Povolit vyzvánění pro 
 • Zapnout, vypnout nebo neměnit stav GPS
 • Zapnout, vypnout nebo neměnit stav AP (hotspotu)
 • Upravit název profilu a jeho ikonu
 • Zvolit aplikace, které se mají po přepnutí profilu spustit
 
U každého profilu můžete nastavit libovolné množství položek k plánování, které profil ve Vámi zvolený čas aktivuje.
 

Dále můžete u profilu definovat GPS místa. Lze využít již Vámi dříve přidaná místa, vytvořit nová podle Vaší aktuální polohy, nebo manuálním výběrem místa na mapě. Provedené změny jsou uloženy automaticky.

Je-li zapnuta funkce GPS profily, budou se profily přepínat podle Vaší aktuální polohy. Každá položka v plánování a GPS místo obsahuje vypínač, kterým je možné danou položku plánování nebo místo u profilu aktivovat/deaktivovat.

V nastavení je možné zvolit, zda-li si přejete, aby se u funkce GPS profilů použila ke zjištění polohy zařízení také síť. Tato volba je užitečná v situaci, kdy jste např. v budově připojeni k Wifi síti (bez připojení na Wifi síť je zaměření polohy dle sítě velmi nepřesné). Vyhledání podle sítě se z toho důvodu použije jen v případech, kdy momentálně není dostupný GPS signál.

Pokud vyberete profil Na cestě a zapnete jeho v základu přidané GPS místo "Jinde" bude profil aplikován v případě, že se nenacházíte na některém ze známých míst přiřazených jiným profilům.

K profilu můžete přiřadit tag, což je jednoznačná, unikátní značka profilu. Přiřadíte-li k profilu tag, můžete ho poté vložit do titulku, nebo popisku událostí ve vašem kalendáři (oddělený mezerami). Na začátku události se pak vybraný profil automaticky aktivuje. Tag může pro přesnější identifikaci aplikací začínat křížkem (#). V kalendáři je nutné zadat celý tag tak, jak jste jej zadali v aplikaci a to včetně mezer či jiných znaků. Pokud chcete konec události použít pro přepnutí do dalšího profilu je nutno ukončit počáteční tag kalendáře "zavináčem" (@) a zadat za něj další koncový tag jiného profilu (např. "#normal@sleep"). Pokud koncový tag za zavináčem nezadáte bude pro návrat použit profil "-výchozí-". Jestli chcete pro přepnutí profilu použít jakoukoliv událost (vyjma těch označených tagy), použijte pro pojmenování vybraného tagu hvězdičku (*). U hvězdičky je možné určit návratový profil stejně jako u běžných tagů. Chování při skončení události s hvězdičkou můžete změnit v nastavení aplikace.

Výchozí nastavení přesměrování hovorů by mělo fungovat ve všech GSM sítích na světě. Platí ale, že tato funkce je závislá na Vašem operátorovi, který ji musí podporovat. Proto si prosím nejprve ověřte, že zvolený operátor přesměrování nabízí a případně s jakým omezením.

Můžete také vybrat přesměrování do hlasové schránky. Funguje stejně jako přesměrování hovorů, jen Vám nabídne výběr operátora a před-vyplní číslo hlasové schránky. Nemáte-li hlasovou schránku u operátora aktivovanou, může posloužit pro blokování hovorů.

Pokud máte u profilu nastavenu hlasitost vyzvánění na 0, můžete zvolit kontakty pro které bude hlasitost při vyzvánění nebo příchodu SMS automaticky zvýšena. Hodnotu pro zvýšení hlasitosti můžete určit v nastaveni aplikace. Naopak, pokud je hlasitost vyzvánění u profilu větší než 0 můžete vybrat kontakty, pro které bude hlasitost při vyzvánění nebo příchodu SMS automaticky ztišena. V obou případech taktéž můžete nastavit chování vibrací pro jednotlivé kontakty.

V pravém horním rohu obrazovky se nachází tlačítko, které Vás přenese do obrazovek Plánování. Jsou zde přehledně zobrazeny všechny položky plánování, které jsou seřazeny podle dnů v týdnu, nebo místa pro jednotlivé profily. Mezi místy a plánováním můžete libovolně listovat. V nastavení pak můžete pro plánování zapnout rozlišování sudých a lichých týdnů. Kromě přehledu zde také můžete přidávat, upravovat a mazat jednotlivé položky plánování i místa. Máte-li zapnuto přepínání profilů podle událostí v kalendáři, zobrazí se zde také stránka pro přehled a editaci tagů profilů.

Díky limitacím Androidu nemusí fungovat přepínání mobilních dat, pokud je připojená Wifi nebo zapnutá funkce Wifi hotspot.

Položka změny stavu GPS umožňuje nastavit chování GPS v závislosti na zvoleném profilu. Pokud v některém z profilů vypnete GPS, tak nebude možné se z tohoto profilu přepínat na jiné profily pomocí funkce "GPS profily", a to i přes to, že tato fukce bude zapnutá.            
            
K profilu můžete přidat Bluetooth zařízení nebo Wi-Fi sítě, po jejichž připojení dojde k přepnutí profilu. Zařízení či Wi-Fi sítě lze přidat ručně vyplněním požadovaných údajů, přidáním již dříve přidaných, nebo ze seznamu dostupných zařízení/sítí.
 
Profily lze přepínat i pomocí NFC tagů. K této funkčnosti je potřeba stáhnout s Google Play potřebný plugin. Po jeho instalaci se Vám zpřístupní prvky v záložkách Plánování a Profily. Na NFC tagy není potřeba nic zapisovat a je možné využít i již zapsané tagy. Tag jednoduše přidáte k profilu v záložce Plánování jeho naskenováním. Při dalším naskenování tagu pak dojde k přepnutí profilu.
 
Profil umožňuje přidat seznam aplikací, které se mají po aktivaci profilu spustit. Je potřeba mít na pamětí, že počet aplikací není omezen a z tohoto důvodu může dojít nesprávným nastavením k ukončení již dříve spuštěných aplikací pro nedostatek paměti, nebo zpomalení systému.