Smart Volume Control
GOOGLE PLAY

Help Center » OVLÁDÁNÍ WIDGETY

    Back
 

Pro uživatelsky pohodlné ovládání je v aplikaci přítomno velké množství widgetů různých funkcí a velikostí. Umožňují zapínání a vypínání módů, přepínání profilů, zobrazují aktuálně nastavené hlasitosti a mnoho dalšího.

Jak přidáte widget na Vaši domovskou obrazovku?

Verze Androidu 2.1, 2.2 a 2.3

 1. přejděte na domovskou obrazovku
 2. dlouze přidržte prst na prázdném místě, nebo stiskněte klávesu menu a zvolte 'Přidat'
 3. zvolte 'Widgety'
 4. Smart Volume Control widgety by se měly nacházet na začátku seznamu

Verze Androidu 3.* (Honeycomb)

 1. přejděte na domovskou obrazovku
 2. dlouze přidržte prst na prázdném místě, nebo stiskněte tlačítko '+' v pravém horním rohu obrazovky
 3. zvolte 'Widgety'
 4. Smart Volume Control widgety by se měly nacházet na začátku seznamu

Verze Androidu 4.* (Ice Cream Sandwich, Jelly Bean)

 1. přejděte na domovskou obrazovku
 2. otevřete seznam aplikací
 3. přepněte se na záložku 'Widgety'
 4. Smart Volume Control widgety by se měly nacházet na začátku seznamu

Dlouze přidržte prst nad widgetem pro změnu jeho pozice na domovské obrazovce. Widgety jasu a hlasitostí zobrazují okno s možností rychlého nastavení, které můžete přesouvat po obrazovce podržením prstu na prázdném místě okna, obdobně jako u widgetů.

Díky limitacím Androidu widgety týkající se přesměrování hovorů reagují pouze na změny vyvolané naší aplikací.