Smart Volume Control
GOOGLE PLAY

SVC+ News

Follow us on:
 

SVC+ 1.1.8

May 10th, 2014

Novinky ve verzi 1.1.8

 • Opraveny pády aplikace na některých zařízeních po aktualizaci na novou verzi
 • Přidána možnost uzamknout jednotlivé hlasitosti  
 • Vylepšená kompatibilita a odstraněny pády pluginu NFC Profiles for SVC, který lze bezplatně stáhnout z Google Play 
 • Přidána prodleva přepnutí profilu přes Wi-FI když je aktivní místo "Jinde" a dojde k dočasnému odpojení Wi-Fi
 • Opraveny problémy s vibracemi a nemožností je "zapnout/vypnout" když byl aktivní zámek hlasitosti 
 • Opraveny problémy s profily dle Kalendáře na zařízeních s menší pamětí a zároveň větším množstvím záznamů v kalendáři
 • Opraven 1x1 AP widget, který se na některých zařízeních nezobrazoval korektně
 • Opraveny pády aplikace při přidávaní nového GPS místa  
 • Opraveny pády aplikace na obrazovce Správa widgetů a zařízeních s menší pamětí
 • Opravena funkce "Obnovit hlasitost za" kdy občas zůstala ve status baru její ikonka
 • Vylepšená kompatibilita importu v nastavení aplikace
 • Změna pořadí v průběhu přepínání profilu kdy letecký mód vypnul Wi-Fi 
 • Vylepšení funkce přesměrování hovoru, který přijímá prefixy (např. Polsko)
 • Vylepšená implementace Google Analytics
 • Více, než-li 350 různých oprav chyb pádů aplikace, zamrznutí a pomalejšího běhu na některých zařízeních, zejména pak těch se starší verzí OS Android 
 
V případě komplikací prosím nejprve restartujte vaše zařízení. Pokud problém přetrvá odinstalujte Smart Volume Control+ a nainstalujte ho znovu z Google Play. Jestli nic z toho nezabere kontaktujte naši podporu na emailu support@smartvolumecontrol.com . V komentářích na Google Play Vás bohužel nemáme možnost efektivně kontaktovat. 

SVC+ 1.1.7

May 8th, 2014

Novinky ve verzi 1.1.7

 • různé opravy chyb pádů aplikace, zamrznutí a pomalejšího běhu na některých zařízeních, zejména pak těch se starší verzí OS Android 

 

V případě komplikací prosím nejprve restartujte vaše zařízení. Pokud problém přetrvá odinstalujte Smart Volume Control+ a nainstalujte ho znovu z Google Play. Jestli nic z toho nezabere kontaktujte naši podporu na emailu support@smartvolumecontrol.com . V komentářích na Google Play Vás bohužel nemáme možnost efektivně kontaktovat. 

 

SVC+ 1.1.6

September 14th, 2013

Novinky ve verzi 1.1.6

 • Přepínání profilu podle připojené Wi-Fi sítě (SSID/MAC)
 • Přepínání profilu podle připojeného Bluetooth zařízení
 • Přepínání podle jakéhokoliv řetězce v titulku/popisu události kalendáře
 • Přepínání podle jakékoliv události kalendáře bez nutnosti zadávat tag + možnost nastavit čas (např. pracovní dobu) pro takové události
 • Možnost zapínat/vypínat GPS (Android 4.3>)
 • Možnost skrývání jednotlivých widgetů v nastavení aplikace
 • Více ikon pro profily s možností jejich změny
 • Možnost zapnout nainstalované aplikace zároveň s přepnutím profilu
 • Možnost zamknout hlasitosti
 • Nové widgety
 • Možnost programově spojit hlasitost vyzvánění a notifikací
 • Rozšíření módu sluchátek o zesílení zvuků po odpojení sluchátek
 • Rozšířená vzájemná kompatibilita záloh mezi Smart Volume Control a Smart Volume Control+ s možností obnovení veškerého nastavení po instalaci 
 • Možnost rozšířit aplikaci o přepínání NFC profilů přes plugin NFC Profiles for SVC, který lze bezplatně vyzkoušet
 • Uživatelé Smart Volume Control (Lite) mají nově možnost vyzkoušet si veškeré funkce Smart Volume Control+
 • Opravy pádů, zamrznutí a pomalejšího chování na některých zařízeních a zejména starších verzích OS Android

 

V případě komplikací prosím nejprve restartujte vaše zařízení. Pokud problém přetrvá odinstalujte Smart Volume Control+ a nainstalujte ho znovu z Google Play. Jestli nic z toho nezabere kontaktujte naši podporu na emailu support@smartvolumecontrol.com . V komentářích na Google Play Vás bohužel nemáme možnost efektivně kontaktovat. 

SVC+ 1.1.5

September 9th, 2013

Novinky ve verzi 1.1.5

 • optimalizace rychlosti aplikace
 • opraven widget nastavení jasu
 • další drobné opravy

SVC+ 1.1.4

September 6th, 2013

Novinky ve verzi 1.1.4

 • drobné opravy chyb

SVC+ 1.1.3

July 3rd, 2013

Novinky ve verzi 1.1.3

 • opraveny problémy s vibracemi (špatné chování ikony v notifikační liště, vibrace na Samsung Galaxy SIII, zapnutí vibrací po odpojení sluchátek)
 • oprava funkce „obnovit hlasitost za“
 • opraveny mizející kontakty, kompatibilita obnovy záloh a optimalizace rychlosti načítání pro funkci „ztlumit vyzvánění pro/povolit vyzvánění pro“ 
 • opravena chyba při změně jasu na 0% na některých zařízeních
 • opraven 4x4 widget ve skinu a funkčnosti tlačítka pro presety
 • lepší detekce svázání hlasitostí na některých upravených ROM
 • opravena chyba u AM/PM nastavení časovače přetékajícího přes 12:00
 • menší paměťové nároky po první instalaci (na starších zařízeních mohlo způsobovat zamrznutí aplikace)
 • přidána možnost zvolit nastavení tichého režimu/vibrací pro jednotlivé kontakty ve funkci „ztlumit vyzvánění pro/povolit vyzvánění pro“
 • opraveno zobrazení widgetů na zařízeních s full HD rozlišením
 • odstraněn problém s neaktualizujícími se widgety při přechodu mezi různými vyzváněcími módy
 • optimalizace přenosu dat pro Google Analytics a Google Maps
 • opravena chyba při přepnutí profilu, které mělo za následek zvýšení hlasitosti medií
 • přidána experimentální položka do nastavení pro zařízení, která mají problém s prodlevou u funkce „ztlumit vyzvánění pro/povolit vyzvánění pro“
 • časovače „od-do“ jsou pro nové instalace nyní zapnuty jako výchozí
 • vytvořili jsme pro vás novou sekci "Tutorials" na našem webu, kde bude možné nalézt videonávody jak aplikaci používat

SVC+ 1.1.2

April 7th, 2013

Novinky ve verzi 1.1.2

 • opraveny pády aplikace na některých zařízeních (4x4 widget, obnova ze zálohy) 
 • opraven problém s Wi-Fi v profilech na některých zařízeních
 • nová volba Wi-Fi AP (Access Point) v profilech
 • nový widget for Wi-Fi AP (Access Point)

 

SVC+ 1.1.1

April 5th, 2013

Novinky ve verzi 1.1.1

 • ošetření pádů aplikace na některých zařízeních (časovače, mazání aktivního profilu, žádné kontakty pro funkci „ztlumit vyzvánění pro/povolit vyzvánění pro“, obnova ze zálohy) 
 • místu elsewhere lze přiřadit jiný profil 
 • elsewhere přepíná profil vždy jen 1x
 • oprava zobrazení widgetů na Sony Xperia Z 
 • oprava vibrací na Samsung Galaxy Note II 
 • oprava překladů nápovědy v Němčině 
 • oprava několika překladů aplikace v Angličtině 
 • oprava překladů po změně jazyku v aplikaci 

SVC+ 1.1.0

March 14th, 2013

Novinky ve verzi 1.1.0

 • opravy drobných chyb
 • zlepšení kompatibility (Samsung Galaxy Note II & SII)

SVC+ 1.0.9

March 6th, 2013

Novinky ve verzi 1.0.9

 • různé ikonky pro každý profil v oznamovací části
 • možnost upřednostnit vyzvánění zvolené v nastavení profilu před vyzváněním u jednotlivých kontaktů
 • nový widget pro rychlé přidání posledních volajících do blacklistu - 2 kliknutí a žádné další otravné hovory
 • možnost změnit vyzvánění pro SMS a oznámení v profilech
 • nyní lze změnit název již existujícího profilu
 • v seznamu kontaktů, pro které je vyzvánění ztlumeno nebo naopak povoleno se nyní zobrazují poslední volající/volaní
 • možnost v profilu zakázat zamykání obrazovky
 • funkce zvyšujícího se vyzvánění
 • nyní můžete nastavit konec u časovače při kterém se profil změní zpět na výchozí
 • nyní můžete v tagu nastavit konec události v kalendáři. Po jejím skončení bude profil přepnut zpět na výchozí
 • nový profil "Na cestě". Může být aktivován, když jste mimo některou ze známých pozic
 • nový widget, který lze umístit i na zamknutou obrazovku
 • nyní můžete změnit kód pro deaktivaci přesměrování hovorů a počet hvězdiček uvozující kód
 • korektury překladů do Němčiny a Francouzštiny
 • spousta opravených chyb v Android OS 4.2 Jelly Bean