Smart Volume Control
GOOGLE PLAY

Help Center » ZAKŁADKA STEROWANIE

    Back
 
Zakładka ta zawiera wszystkie najważniejsze ustawienia sterowania aplikacją.
 
MOżesz przełączać się między profilami, włączać/wyłączać sposoby automatycznego przełączania profilów, zmieniać aktywny tryb Speed Volume, a także włączać/wyłączać tryb Speed Volume lub tryb słuchawkowy.
 
Sposoby automatycznego planowania: liczniki, znaczniki w kalendarzu, lokalizacja GPS, sieci Wi-Fi, urządzenia Bluetooth, a jeśli posiadasz zainstalowaną wtyczkę "NFC Profiles for SVC" ("Profile NFC do SVC"), będziesz w stanie korzystać z tagów NFC.