Smart Volume Control
GOOGLE PLAY
 

Aplikacja przynosi Państwu sprytne kierowanie dźwiękiem Państwa sprzętu.

Można wytworzyć profile, za pomocą których jest możliwe zmieniać nie tylko szczeble głośności, ale również stan Wifi, Bluetooth i danych mobilnych, ustawić tryb W samolocie, dzwonek, jaskrość ekranu i przekierowanie rozmów. Można także ustawić wyciszenie lub podgłośnienie dzwonka dla wybranych kontaktów.

Profile można przełączać ręcznie, za pomocą sprytnego planowania albo na podstawie Państwa lokacji. Sprytne planowanie umożliwia ustawienie regulatora czasu w profile i również przełączanie profilów według wydarzeń w Państwa kalendarzu.

W aplikacji są obecne dwa specjalne tryby. Tryb Speed Volume służy do dynamicznej poprawy dźwięku w zależności od szybkości, jaką Państwo się porusza.

Tryb słuchawek gwarantuje zezwolenie dźwięków tylko podczas przyłączonych słuchawek, zatem co po ich odłączeniu dźwięk jest automatycznie łagodzony i podczas ponownego podłączenia będzie odzyskany.

Główny ekran składa się z zakładek, które służą do sterowania i ustawiania wszystkich zawartych funkcji. W ustawieniu można wybierać skórki w celu idealnego dopasowania aplikacji i widgetów do koloru i ustawień Państwa Androida.

Państwo może w ustawieniu aktywować cichy tryb, który Państwu podczas włączenia cichego lub wibracyjnego trybu umożliwi ustawić odliczenie dla odzyskania dźwięku.

Dane odliczanie, w odróżnieniu od planowania na profile, po restarcie sprzętu się anuluje. Następnie anuluje się również, kiedy dojdzie do zmiany dźwięku dzwonka na niezerowy walor (np. ręcznie, pod wpływem planowania lub zmiany lokacji sprzętu). Odliczanie można również anulować ręcznie klikiem na notyfikację z odliczaniem w oknie stanu.

Aplikacja obejmuje funkcję łagodzenia dźwięków lub włączenie Wifi podczas ładowania. Państwo może jej aktywować w ustawieniu.

W ustawieniu jest możliwość automatycznej i również manualnej kopii zapasowej/odzyskania danych.

W wypadku, że Państwo używa aplikacji takiej, jak kierownik zadań, prosimy o dodanie wyjątku dla naszej aplikacji, jeżeli Państwo chce zagwarantować jej prawidłowe funkcjonowanie.