Smart Volume Control
GOOGLE PLAY

Help Center » ZAKŁADKA PROFILE

    Back
 

W każdym profilu można ustawić następujące:

 • Stopnie głośności sprzętu i pozwolenie wibracji
 • Włączenie/wyłączenie trybu Speed Volume
 • Preset trybu Speed Volume
 • Włączyć tryb Speed Volume podczas startu sprzętu
 • Włączyć/ Wyłączyć tryb słuchawek
 • Włączyć tryb słuchawek podczas startu sprzętu
 • Włączyć, wyłączyć lub zmienić stan Wifi
 • Włączyć, wyłączyć lub zmienić stan Bluetooth
 • Włączyć, wyłączyć lub zmienić stan danych mobilnych
 • Włączyć, wyłączyć lub zmienić stan trybu W samolocie
 • Ustawić dzwonek
 • Ustawić jaskrość ekranu
 • Przydzielić tag dla przełączania profilów według wydarzeń w kalendarzu
 • Ustawić przekierowanie rozmów
 • Ustawienie wyciszenia lub podgłośnienia dzwonka dla wybranych kontaktów
 •  Ustawienia melodii dla SMSów i powiadomień
 • Zezwól/Zablokuj zamykanie i wygaszanie ekranu telefonu
 • Edytuj nazwę profilu
 • Dodaj niedawno używane numery telefoniczne w funkcji Wycisz dzwonek dla/Zezwól na dzwonek dla 
 • Włącz, wyłącz lub nie zmieniaj stanu GPS
 • Włącz, wyłącz lub nie zmieniaj stanu AP (hotspot)
 • Edytuj nazwę profilu i ikonę
 • Wybierz aplikacje, które mają zostać uruchomione po zmianie profilu

W każdym z profilów można ustawić dowolną ilość punktów w planowaniu, które profil aktywuje w chwili wybranej przez Państwo.

Następnie można w profilu wybrać GPS lokację. Można użyć przez Państwo wcześniej dodane lokacje, wytworzyć nowe według Państwa aktualnej lokacji lub manualnym wyborem miejsca na mapie. Wykonane zmiany są układane automatycznie.

W wypadku, że jest włączona funkcja GPS profile, będą się one przełączać według Państwa aktualnej lokacji. Każdy punkt w planowaniu i GPS lokacja obejmują wyłącznik, którym można dany punkt planowania lub lokację w profilu aktywować/deaktywować.

W nastawieniu można wybrać czy chcecie, żeby funkcja GPS profilów użyła do stwierdzenia lokacji sprzętu również sieci. Taki wybór jest pożyteczny w chwili, kiedy znajdujecie się np. w budynku przyłączenia sieci Wifi (bez przyłączenia do sieci Wifi jest wskazanie lokacji bardzo niedokładne). Szukanie według sieci użyje się z tego powodu tylko w niektórych sytuacjach, kiedy aktualnie nie jest obecny sygnał GPS.

Jeżeli wybierzesz profil W podróży i przełączysz na opcję miejsca GPS "Inne miejsce", to profil zostanie zastosowany w przypadku, że nie znajdujesz się w którymś ze znanych miejsc przyporządkowanych do innych profili.

Możesz zdeficniować tag profilu, co jest jednoznaczne i stanowi unikalną cechę profilu. Jeśli ustawisz tag profilu, możesz wtedy zapisać go gdzieś w tytule lub opisie wydarzenia w kalendarzu. Wybrany profil zostanie automatycznie wybrany na początku tego wydarzenia. Tag możesz zaczynać się znakiem "#", aby zapewnić lepszą indentyfikację. Niezbędne jest, aby w kalendarzu wpisać cały tag, razem ze spacjami lub innymi symbolami. Jeśli chcesz wykorzystać koniec wydarzenia, aby przełączyć się na inny profil, dodaj symbol "@" i Twój wybrany końcowy tag (np.#normalny@spanie). Jeśli końcowy tag nie zostanie określony, wtedy profil "-domyślny-" zostanie ustawiony z powrotem. Jeśli chcesz użyć jakieś wydarzenie (z wyjątkiem tych oznaczonych tagami), aby przełączyć profil, wpisz znak "*". Za pomocą gwiazdki możesz wykorzystać tą samą procedurę, aby ustawić profil powrotny profil podobnie jak w przypadku normalnych tagów. Wybór dokonany na koniec wydarzenia oznaczonego gwiazdką może być zdefiniowany w ustawieniach.

Pierwotne ustawienie przekierowania rozmów powinno funkcjonować we wszystkich sieciach GSM na świecie. Jest jednak uzgodnione, że dana funkcja jest zależna od Państwa operatora, który musi jej wspierać. Dlatego prosimy, by najpierw sprawdzić czy dany operator oferuje przekierowanie, ewentualnie z jakimi ograniczeniami.

Można również wybrać przekierowanie do poczty głosowej. Funkcjonuje tak samo, jak przekierowanie rozmów, tylko Państwu oferuje wybór operatora i sam wpisze numer poczty głosowej. O ile Państwo nie ma aktywowaną pocztę głosową u swego operatora, może służyć do blokowania rozmów.

Jeśli profil ma ustawioną głośność dzwonka na 0, możesz bybrać kontakty, dla których głośność zostanie automatycznie zwiększona gdy telefon dzwoni lub zostaje odebrany SMS. Wartość o jaką ma zostać zwiększona głośność może być zmieniona w ustawieniach aplikacji. Z drugiej strony, jeśli profil ma ustawioną głośność większą niż 0, możesz wybrać kontakty, dla których zostanie ściszona głoność automatycznie, gdy tylko telefon dzwoni lub odbiera SMS-a. W obydwu przypadkach można też dostosować ustawienia wibracji dla poszczególnych kontaktów.

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się klawisz, które Was dostanie do ekranu Planowanie. Tutaj są dobrze widocznie wszystkie punkty planowania, który są uporządkowane według dni tygodnia lub lokacji dla konkretnych profilów. Można dowolnie przeglądać lokacje i planowanie. Następnie można w ustawieniu włączyć rozróżnianie parzystych i nieparzystych tygodni w planowaniu. Oprócz przeglądu Można tutaj dodawać, poprawiać i usuwać konkretne punkty planowania i lokacje. Po włączeniu można pracować i oglądać profile według wydarzeń w kalendarzu, pokaże się tutaj również strona przeglądania i edytacji tagów i profilów.

Dzięki ograniczeniom Androida nie musi Państwo przełączać danych, jeżeli jest przyłączona Wifi lub włączona funkcja Wifi hotspot.

Opcja zmiany stanu GPS pozwala zmienić funkcjonowanie GPS-u w zależności od wybranego profilu. Jeśli wyłączysz GPS w jakimkolwiek profilu, nie będzie można zmienić profil na inne profile za pomocą funkcji "Profile GPS", pomimo faktu, że funkcja ta będzie dalej aktywna.
 
Możesz dodać urządzenia Bluetooth lub sieci Wi-Fi do profilu, a następnie - kiedy Twoje urządzenie połączy się z urządzeniem Bluetooth lub siecią Wi-Fi, nastąpi automatyczne przełączenie profilu. Sieci Wi-Fi oraz urządzenia można dodać ręcznie poprzez wprowadzanie wymaganych informacji, dodawanie poprzednio wprowadzonych sieci lub z listy dostępnych sieci lub urządzeń.
 
Profile mogą zostać włączone korzystając z tagów NFC.  Ta funkcja wymaga wtyczki "NFC Profiles for SVC". Możesz pobrać tą wtyczkę z Google Play. Po instalacji, funkcje NFC pokazują się w zakładce Planowanie i Profile. Wtyczka odczytuje Unikalny Identyfikator taga NFC. Oznacza to, że nie musisz wprowadzać żadnych danych do taga. Zamiast tego, możesz skorzystać z jakiejkolwiek karty kompatybilnej z NFC. Może to być np. karta komunikacji miejskiej, karta dostępu, legitymacja studencka, karnet narciarski lub cokolwiek innego. Karty te mogą zostać połączone w celu uruchomienia profilu i ustawień, które są dostępne w aplikacji Smart Volume Control.
 
Profil pozwala dodać listę aplikacji, które zostaną włączone po aktywacji profilu. Należy pamiętać, że nie ma ograniczenia liczby aplikacji i w związku z tym jakiekolwiek nieprawidłowe ustawienie może może spowolnić system lub nawet doprowadzić do stanu, gdzie system Android zamknie uruchomione aplikacje, ponieważ nie będzie dostępnej wolnej pamięci.