Smart Volume Control
GOOGLE PLAY

Help Center » ZAKŁADKA GŁOŚNOŚĆ

    Back
 
Zakładka głośności pokazuje aktualną głośność i ustawienia wibracji, które można również zmienić w tej zakładce. Zmiany są wprowadzana natychmiast.
 
Możliwe jest też zablokowanie aktualnego poziomu głośności wykorzystując funkcję Blokady Głośności. Jeśli aktywujesz tą funkcję, możesz zmieniać głośność tylko przez Zakładkę Głośności SVC lub przez widgety SVC.
 
Blokada działa na wszystkie aplikacje i przyciski głośności na obudowie. Domyślnie,nie zmienia to głośności przy przełączaniu między profilami w SVC, ale to zachowanie można zmienić w ustawieniach aplikacji. Możesz użyć także widgetu, aby włączyć lub wyłączyć tą funkcję.
 
Funkcja ta może być użyteczna w sytuacjach kiedy nie chcesz zmmieniać głośności, np. przypadkowa zmiana głośności telefonu, gdy urządzenie znajduje się w kieszeni lub w trakcie słuchania muzyki, czy też grania.