Smart Volume Control
GOOGLE PLAY

SVC+ News

Follow us on:
 

SVC+ 1.1.8

May 10th, 2014

News in version 1.1.8

 • Fixed application crashes on some devices after the update to the new version
 • Ability to lock the volumes independently 
 • Improved compatibility for "NFC Profiles for SVC" plugin which now works with all devices and does not crash 
 • Added delay before the Wi-FI profile switch when the "Elsewhere" place is active and Wi-Fi gets temporary disconnected
 • Fixed vibration "enable/disable" issues on some devices when the volume lock was enabled
 • Fixed problems when using Calendar profiles on devices with lower memory and large number of records
 • Fixed 1x1 AP widget now showing properly on some devices
 • Fixed application crashes when adding new GPS location 
 • Fixed application crashes on the Widgets management screen for devices with lower memory
 • Fixed Raise Volume In feature that sometimes remained stucked in the status bar
 • Improved import compatibility in the application settings
 • Changed order during the Profile switch when Airplaine mode disabled Wi-Fi 
 • Improved call forwarding feature to accept different prefixes (e.g. Poland)
 • Updated Google Analytics implementation 
 • More than 350 various bugfixes of crashes, freezes and slower behavior on some devices, especially on older versions of Android OS
 
In case of any problem, please restart your device. If the problem still persists, uninstall the Smart Volume Control+ and install it again from Google Play. If none of these help, please contact our technical support by email support@smartvolumecontrol.com. Unfortunately, we have no option to effectively contact you in the Google Play comments.

SVC+ 1.1.7

May 8th, 2014

News in version 1.1.7

 • various bugfixes of crashes, freezes and slower behavior on some devices, especially on older versions of Android OS

 

In case of any problem, please restart your device. If the problem still persists, uninstall the Smart Volume Control+ and install it again from Google Play. If none of these help, please contact our technical support by email support@smartvolumecontrol.com. Unfortunately, we have no option to effectively contact you in the Google Play comments.

 

SVC+ 1.1.6

September 14th, 2013

Zmiany w wersij 1.1.6

 • Zmiana profilu na podstawie połączenia z siecią Wi-Fi(SSID/MAC)

 • Zmiana profilu na podstawie połączenie z urządzeniem Bluetooth

 • Zmiana za pomocą komendy zawartej w tytule lub opisie wydarzenia w kalendarzu 

 • Zmiana za pomocą wydarzeń w kalendarzu bez konieczności wpisywaniu tagu + opcji ustawienia czasu (np. godzin pracy) dla tego typu wydarzeń

 • Możliwość włączenia/wyłączenia GPS(Android 4.3>)

 • Możlwiosć ukrycia pojedynczych widgetów w ustawieniach aplikacji

 • Więcej ikon dla profili, z możliwością wprowadzania zmian

 • Możliwość włączenia aplikacji równocześnie poprzez zmianę profilu

 • Możliwość zablokowania głośności

 • Nowe widgety

 • Możliwość połączenia głośności dzwonka i powiadomień programowo

 • Rozszerzony tryb słuchawkowy z możliwością zwiększenia głośności po odłączeniu słuchawek

 • Zaawansowana kompatybilność między Smart Volume Control i Smart Volume Control+ z możliwością przwrócenia przystkich ustawień po instalacji

 • Możliwość rozszerzenia działania aplikacji przez zmianę profilów we wtyczce "NFC Profiles for SVC" - w pełni darmowej

 • Użytkownicy Smart Volume Control (Lite) mają teraz możliwość wypróbowania wszystkich funkcji Smart Volume Control+

 • Naprawiono problemy z zawieszaniem się, kończeniem pracy programu i wolnym działaniem na niektórych urządzeniach, zwłaszcza przy starszych wersjach systemu Android

 
W przypadku jakichkolwiek problemów, proszę uruchomić ponownie urządzenie. Jeśli problem pojawia się dalej, usuń Smart Volume Control+ i zainstaluj ponownie za pośrednictwem Google Play. Jeśli powyższe rady nie pomagają, proszę skontaktować się z obsługą techniczną dostępną pod adresem support@smartvolumecontrol.com. Niestety nie mamy możliwości efektywnie kontaktować się z Użytkownikami przez komentarze Google Play.

SVC+ 1.1.5

September 9th, 2013

News in version 1.1.5

 • application speed optimization
 • brightness widget bugfix
 • minor bug fixes

SVC+ 1.1.4

September 6th, 2013

News in version 1.1.4

 • minor bug fixes

SVC+ 1.1.3

July 3rd, 2013

News in version 1.1.3

 • fixed problems with vibrations (incorrect behavior of the icon in the notification bar, problem with vibrations on Samsung Galaxy SIII, turning vibration on after disconnecting headphones)
 • fixed „raise volume in“ feature 
 • fixed disappearing contacts, restore from backup compatibility and loading speed optimalization for the „mute volume for/raise volume for“ feature
 • fixed bug when changing brightness to 0% on some devices
 • fixed 4x4 widget in the skins and function of button for presets
 • better detection of linked volumes on some custom ROMs
 • fixed bug with AM / PM timer overflowing over 12:00
 • lower memory requirements after the first installation (could cause freezing on older devices)
 • added option to choose the silent/vibration settings for each contact in the „mute volume for/raise volume for“ feature
 • fixed displaying of widgets on devices with full HD resolution
 • fixed problem with not-updating widgets when switching between different ringing modes
 • optimization of data transfer for Google Analytics and Google Maps
 • fixed a bug when switching profile, which resulted in an increase of the media volume
 • added experimental option into the settings for devices that have a problem with the delay of the „mute volume for/raise volume for“ feature 
 • „from-to“ timers are now enabled by default for new installations
 • we have created a new section "Tutorials" on our website, where you can find video instructions on how to use the application

SVC+ 1.1.2

April 7th, 2013

News in version 1.1.2

 • fixed aplication crashes on some devices (4x4 widget, restore from backup) 
 • fixed Wi-Fi bug in profiles on some devices
 • new Wi-Fi AP (Access Point) option in profiles
 • new widget for Wi-Fi AP (Access Point)

SVC+ 1.1.1

April 5th, 2013

News in version 1.1.1

 • fixed aplication crashes on some devices (timers, deleting active profile, no contacts for a „raise volume for/mute volume for“, restoring from backup)  
 • widget visual bugfix for Sony Xperia Z 
 • vibration bugfix for Samsung Galaxy Note II 
 • "Elsewhere" place can be assigned to any profile 
 • "Elsewhere" place switches profile just once 
 • German Help-Center translation proofread 
 • few English translation corrections 
 • correct translations are displayed for some elements when changing language in the application

SVC+ 1.1.0

March 14th, 2013

News in version 1.1.0

 • minor bug fixes
 • improved compatibility (Samsung Galaxy Note II & SII)

SVC+ 1.0.9

March 6th, 2013

SVC+ 1.0.9 aktualności

 • obszar powiadomień dla każdego profilu w obszarze powiadomień
 • opcja preferowania dzwonka wybranego w ustawieniach profilu przed dzwonkami przy poszczególnych kontaktach
 • nowy widget służący do szybkiego dodawania ostatnich rozmówców do blacklisty  - 2 kliknięcia i już żadnych dalszych irytujących rozmów
 • opcja zmiany dzwonka dla SMS i powiadomień w profilach
 • teraz można zmienić nazwę istniejącego profilu
 • na liście kontaktów, dla których dzwonek został wyciszony lub - przeciwnie - dozwolony, teraz wyświetlają się ostatni rozmówcy/rozmowy
 • opcja zakazania w profilu zamykania ekranu
 • funkcja narastającej głośności dzwonka
 • teraz możesz ustawić koniec timera, po którym profil ponownie zmieni się na wyjściowy
 • teraz możesz w tagu ustawić koniec wydarzenia w kalendarzu. Po jego zakończeniu profil zostanie przełączony z powrotem na wyjściowy
 • nowy profil "W podróży". Może zostać aktywowany, gdy znajdujesz się poza którąś ze znanych pozycji
 • nowy widget, który można umieścić także na zamkniętym ekranie
 • teraz możesz zmieniać kod do deaktywacji przekierowania rozmów oraz ilość gwiazdek wprowadzających kod
 • korekty tłumaczeń na język niemiecki i francuski
 • mnóstwo poprawionych błędów w Android OS 4.2 Jelly Bean