Smart Volume Control
GOOGLE PLAY

Help Center » REŽIM SPEED VOLUME

    Back
 

Tento režim vyžaduje povolenie GPS, pomocou ktorej sa zisťuje vaša aktuálna rýchlosť.

Na základe rýchlosti sa potom dynamicky nastavuje hlasitosť zvonenia a/alebo multimédií.

V záložke Ovládanie alebo pomocou miniaplikácie si môžete vybrať z množstva vopred pripravených presetov (autobus, jazda na bicykli, beh a pod.).

V záložke Speed volume si môžete presety ľubovoľne upravovať alebo pridávať nové. Vykonané zmeny sa uložia automaticky.

V presete môžete nastaviť rozsah hlasitosti a rýchlosti. Po zapnutí režimu sa hlasitosť upravuje v nastavenom rozsahu podľa toho, ako rýchlo sa práve pohybujete.

Aplikácia podporuje štandardné jednotky rýchlosti - kilometre za hodinu (km/h) a míle za hodinu (mil/h). Tieto môžete ľubovoľne prepínať v záložke Speed Volume alebo v nastavení aplikácie.

Medzi ďalšími voľbami si vyberiete, či má aplikácia takto upravovať hlasitosť zvonenia a/alebo multimédií.

Posledným nastavením je prah zmeny rýchlosti, ktorým si môžete upraviť citlivosť na zmenu rýchlosti. Čím menšia hodnota, tým je väčšia citlivosť, takže zmeny hlasitosti sú častejšie a naopak.