Smart Volume Control
GOOGLE PLAY

Help Center » OVLÁDANIE MINIAPLIKÁCIAMI

    Back
 

Pre používateľsky pohodlné ovládanie aplikácia obsahuje veľké množstvo miniaplikácií rôznych funkcií a veľkostí. Umožňujú zapínanie a vypínanie režimov, prepínanie profilov, zobrazujú aktuálne nastavené hlasitosti a mnoho ďalšieho.

Ako pridáte miniaplikáciu na vašu domovskú obrazovku?

Verzia Androidu 2.1, 2.2 a 2.3

 1. prejdite na domovskú obrazovku
 2. dlho pridržte prst na prázdnom mieste, alebo stlačte kláves menu a zvoľte 'Pridať'
 3. zvoľte 'Miniaplikácie'
 4. miniaplikácie Smart Volume Control by sa mali nachádzať na začiatku zoznamu

Verzia Androidu 3.* (Honeycomb)

 1. prejdite na domovskú obrazovku
 2. dlho pridržte prst na prázdnom mieste, alebo stlačte tlačidlo '+' v pravom hornom rohu obrazovky
 3. zvoľte 'Miniaplikácie'
 4. miniaplikácie Smart Volume Control by sa mali nachádzať na začiatku zoznamu

Verzia Androidu 4.* (Ice Cream Sandwich, Jelly Bean)

 1. prejdite na domovskú obrazovku
 2. otvorte zoznam aplikácií
 3. prepnite sa na záložku 'Miniaplikácie'
 4. miniaplikácie Smart Volume Control by sa mali nachádzať na začiatku zoznamu

Dlho pridržte prst nad miniaplikáciou pre zmenu jej pozície na domovskej obrazovke. Miniaplikácie jasu a hlasitostí zobrazujú okno s možnosťou rýchleho nastavenia, ktoré môžete presúvať po obrazovke podržaním prsta na prázdnom mieste okna, obdobne ako pri miniaplikáciách.

Vďaka limitáciám Androidu miniaplikácie týkajúce sa presmerovania hovorov reagujú iba na zmeny vyvolané našou aplikáciou.