Smart Volume Control
GOOGLE PLAY

Help Center » MÓD SPEED VOLUME

    Back
 

Tento mód vyžaduje povolení GPS, pomocí které je zjišťována vaše aktuální rychlost.

Na základě rychlosti je pak dynamicky nastavována hlasitost vyzvánění a/nebo multimédií.

V záložce Ovládání nebo pomocí widgetu si můžete vybrat ze spousty předpřipravených presetů (autobus, jízda na kole, běhání, atpod.).

V záložce Speed volume si můžete presety libovolně upravovat nebo přidávat nové. Provedené změny jsou uloženy automaticky.

U presetu můžete nastavit rozsah hlasitosti a rychlosti. Po zapnutí módu je hlasitost upravována v nastaveném rozsahu podle toho, jak rychle se právě pohybujete.

Aplikace podporuje standardní jednotky rychlosti - kilometry za hodinu (km/h) a míle za hodinu (mil/h). Tyto můžete libovolně přepínat v záložce Speed Volume nebo v nastavení aplikace.

Mezi dalšími volbami si vyberete, zda-li má aplikace takto upravovat hlasitost vyzvánění a/nebo multimédií.

Posledním nastavením je práh změny rychlosti, kterým si můžete upravit citlivost na změnu rychlosti. Čím menší hodnota, tím je větší citlivost, takže změny hlasitosti jsou častější a naopak.