Smart Volume Control
GOOGLE PLAY

Help Center » ZÁLOŽKA HLASITOSŤ

    Back
 
V záložke Hlasitosť je zobrazené aktuálne nastavenie hlasitostí a vibrácií, ktoré je tu možné tiež
ľubovoľne meniť. Zmeny sa prejavia ihneď.
 
Je tu tiež možné zamknúť jednotlivé hlasitosti použitím funkcie zamknúť hlasitosti. Pokiaľ je táto
funkcia aktívna tak je možné zmeniť hlasitosť len v SVC záložke Hlasitosť alebo cez SVC widgety.
 
Zámok ovplyvňuje všetky ostatné aplikácie a hardvérové tlačidla hlasitosti. V predvolenom stave
nedochádza k zmene hlasitosti pri prepínaní profilov v SVC ale toto správanie je možné zmeniť
v nastaveniach aplikácie. Pre zapnutie a vypnutie tejto funkcie môžete použiť taktiež widget.
 
Funkcia môže byť užitočná v situáciach kedy si neprajete zmenu hlasitostí ako je napr. telefón
v kapse v kombinácii s nechceným stláčením hardvérových tlačidiel, počúvanie hudby alebo hranie hier.