Smart Volume Control
GOOGLE PLAY
 

Aplikácia vám prináša chytrú správu hlasitosti vášho zariadenia.

Môžete si vytvoriť profily, ktorými je možné meniť nielen úrovne hlasitosti, ale taktiež stav Wifi, Bluetooth a mobilných dát, nastaviť režim V lietadle, zvonenie, jas obrazovky a presmerovanie hovorov. Taktiež môžete nastaviť stlmenie alebo zvýšenie hlasitosti pre vybrané kontakty.

Profily je možné prepínať ručne, pomocou chytrého plánovania, alebo na základe vašej polohy. Chytré plánovanie umožňuje nastavenie časovačov na profily a taktiež prepínanie profilov podľa udalostí vo vašom kalendári.

V aplikácii sú prítomné dva špeciálne režimy. Režim Speed Volume slúži na dynamickú úpravu hlasitosti v závislosti od rýchlosti, akou sa pohybujete.

Režim slúchadiel zaistí povolenie zvukov iba pri zapojených slúchadlách, pričom po ich odpojení sa hlasitosť automaticky stlmí a pri opätovnom zapojení obnoví.

Hlavná obrazovka sa skladá zo záložiek, ktoré slúžia na ovládanie a nastavovanie všetkých obsiahnutých funkcií. V nastavení môžete voliť skiny pre dokonalé zladenie aplikácie a miniaplikácií s farbou a nastavením vášho Androidu.

V nastavení môžete aktivovať funkciu Detekcia tichého režimu, ktorá vám pri zapnutí tichého alebo vibračného režimu umožní nastaviť odpočet pre obnovenie hlasitosti.

Tento odpočet sa, na rozdiel od plánovania na profily, po reštartovaní zariadenia zruší. Ďalej sa zruší taktiež v prípade, kedy dôjde k zmene hlasitosti zvonenia na nenulovú hodnotu (napr. ručne, vplyvom plánovania alebo zmenou polohy zariadenia). Odpočet je možné taktiež zrušiť ručne ťuknutím na notifikáciu s odpočtom v stavovej lište.

Aplikácia obsahuje funkciu stlmenia zvukov alebo zapnutia Wifi počas nabíjania. Môžete ju aktivovať v nastavení.

V nastavení je možnosť automatickej a taktiež manuálnej zálohy/obnovy dát.

Ak používate aplikáciu typu správca úloh, prosíme o pridanie výnimky pre našu aplikáciu, ak chcete zaistiť jej správnu funkčnosť.