Smart Volume Control
GOOGLE PLAY

Help Center » ZÁLOŽKA OVLÁDANIE

    Back
 
Záložka, ktorá združuje všetky dôležité ovládacie prvky aplikácie.
 
Tu môžete prepínať medzi profilmi, zapínať a vypínať metódy automatického prepínania profilov,
meniť aktívny preset módu Speed Volume a taktiež zapínať/vypínať mód Speed Volume alebo mód
slúchadiel.
 
Metódy automatického plánovania zahrňujú: Časovače, Tagy kalendára, GPS miesta, Bluetooth zariadenia
a pokiaľ ste nainštalovali plug-in "NFC Profiles for SVC" budete môcť rovnako použiť NFC tagy.