Smart Volume Control
GOOGLE PLAY

Help Center » NASTAVENÍ APLIKACE

    Back
 

Nastavení aplikace je přístupné přes tlačítko menu. Obsahuje několik kategorií:

 1. Obecné
  • volba jazyka aplikace
  • nastavení barev - volba vzhledu aplikace a widgetů
  • volba výchozí záložky při spuštění aplikace
  • svázání hlasitosti vyzvánění a notifikací. Přes tuto položku se můžete dostat do nastavení zařízení, kde lze zvolit, zda si přejete svazovat hlasitosti vyzvánění a notifikací vždy na stejnou hodnotu. Na novějších zařízeních tato volba nemusí být přítomna a jsou zde hlasitosti automaticky svázány
  • zapnutí/vypnutí funkce ztlumení zvuků během nabíjení
  • zapnutí/vypnutí funkce aktivující Wifi během nabíjení
  • nastavení výjimky pro zapnutí režimu V letadle pomocí profilů, kdy se tento režim nezapne i v případě, že je zařízení nabíjeno
  • Správa widgetů - Při použití funkce Správa widgetů nedojde k jejich skrytí/zobrazení vždy okamžitě, protože na pozadí stále může být otevřeno výchozí Android menu v původním rozložení. Pro aktualizaci tohoto menu postačí výběr widgetů několikrát prolistovat.
  • Rozlišovat podle MAC adresy - Umožňuje zvolit jestli se pro přepnutí profilu pomocí Wi-Fi sítě bude porovnávat MAC adresa, nebo jméno sítě (SSID).
  • Svázat hlasitosti programově - Umožňuje programově svázat hlasitost vyzvánění a notifikací
 2. Jednotky
  • volba jednotek rychlosti (km/h, mil/h)
  • volba jednotek vzdálenosti pro rádius GPS místa (metry, yardy)
  • volba 24/12 hodinového formátu času
 3. GPS profily
  • nastavení frekvence s jakou se aktualizují údaje o Vaší poloze ve funkci GPS profilů. Čím delší doba je nastavena, tím více se šetří výdrž baterie, ale reakce na změnu polohy mohou být pomalejší
  • volba, zda si přejete, aby se u funkce GPS profilů použila ke zjištění polohy GPS
  • volba, zda si přejete, aby se u funkce GPS profilů použila ke zjištění polohy také síť. Tato volba je užitečná v situaci, kdy jste např. v budově připojeni k Wifi síti (bez připojení na Wifi síť je zaměření polohy dle sítě velmi nepřesné). Vyhledání podle sítě se použije pouze, není-li momentálně dostupný GPS signál
  • volba automatického použití Wifi při hledání polohy pomocí sítě. Je-li povoleno, při hledání polohy se dočasně na krátkou chvíli zapne Wifi, která, pokud se připojí, umožní podstatně přesnější zjištění polohy
  • Přepínání profilů v jedné lokaci - Umožňuje zvolit zda profil bude přepnut pouze jednou po příchodu do rádiusu aktivního místa, nebo opakovaně dle zvolené frekvence.
 4. Profily podle kalendáře
  • povolení/zakázání přepínání profilů podle událostí v kalendáři na základě tagů definovaných u profilů
  • výběr kalendářů, jejichž události si přejete synchronizovat s profily
  • nastavení intervalu automatické synchronizace profilů s událostmi uloženými ve zvolených kalendářích na vašem zařízení
  • Povolit/Zakázat Zmeškaný kalendář - přepínání profilů, pokud byl zmeškán tag kalendáře díky vypnutému zařízení
  • Návratový profil při použití * - Umožňuje zvolit jak se má aplikace zachovat při skončení události v kalendáři pokud je pro některý z profilů nastaveno přepínání všech událostí hvězdičkou (*) a není zadán návratový tag se "zavináčem" (@).
  • Časové omezení při použití * - Umožňuje nastavit časový interval ve který bude aplikace reagovat a přepínat všechny událostí do profilu s hvězdičkou (*). Pro zachycení události kalendáře postačuje, aby se v daném intervalu nacházel alespoň začátek, nebo konec události.
 5. Detekce tichého módu
  • zapnutí/vypnutí detekce tichého módu a možnosti nastavit odpočet pro obnovení hlasitosti
  • volba, zda-li obnovovat hlasitost i když je aktivní mód sluchátek
  • volba zda zobrazovat upozornění v notifikační liště zobrazující čas do obnovení hlasitosti
 6. Zvuky
  • zapnutí/vypnutí zvukové odezvy při ručním nastavení hlasitosti
  • volba zda přehrát zvukové upozornění při změně profilu vlivem Plánování nebo GPS místa
  • volba zda přehrát zvukové upozornění i při změně na tichý nebo vibrační profil
  • nastavení hlasitosti přehrávaného zvuku
  • volba zda použít výchozí zvuk. Možnost vybrat jiný
  • nastavení úrovně, na kterou se má obnovit hlasitost pro funkce detekce tichého módu a zvýšení hlasitosti při vyzvánění u vybraných kontaktů
  • Povolit/Zakázat postupné zvyšování hlasitosti při nezvednutí hovoru
  • Povolit/Zakázat potlačení vyzvánění zvolených pro jednotlivé kontakty na základě nastaveného vyzvánění v profilu
 7. Notifikace
  • povolení zobrazení stavu pomocí notifikace v notifikační liště. V notifikaci jsou uvedeny důležité informace týkající se zvoleného profilu, módu Speed Volume a módu sluchátek
  • volba zda povolit rozdělení notifikací. Umožňuje zobrazit více informací o aktuálním stavu v notifikační liště
 8. Plánování
  • volba zda rozlišovat sudé a liché týdny v Plánování profilů
  • nastavení prvního dne v týdnu pro obrazovku Plánování
  • volba zda aktivovat poslední zmeškanou položku Plánování po zapnutí zařízení
  • Povolit/Zakázat zmeškaný časovač - přepínání profilů, pokud byl zmeškán start časovače díky vypnutému zařízení
  • Povolit/Zakázat časovač od-do - možnost nastavit časovači jeho konec
 9. Přesměrování hovorů
  • povolení/zakázání zobrazování této funkce
  • nastavení přesměrovacího kódu. Celý kód pro přesměrování má tvar **21*telefon#. Zde můžete změnit počáteční číslo 21 na jiné. Výchozí nastavení by mělo fungovat ve všech GSM sítích na světě, proto číslo změňte pouze, pokud dobře víte, co děláte. Obecně platí, že tato funkce je závislá na Vašem operátorovi, který ji musí podporovat.
  • Zde můžete změnit běžný dvou hvězdičkový formát na jedno hvězdičkový a nastavit kód pro deaktivaci přesměrování
 10. Záloha a obnovení
  • volba zda automaticky zálohovat data na paměťovou kartu při ukončení aplikace. Záloha se ukládá do souboru "Smart Volume Control Plus/backup/autobackup.svc"
  • možnost manuálně zálohovat data aplikace. Je zde možnost vybrat zálohu na paměťovou kartu, kdy se soubor, pojmenovaný podle aktuálního data, uloží do adresáře "Smart Volume Control Plus/backup/", nebo sdílet soubor zálohy např. skrze aplikaci Dropbox, Gmail a další (volby závisí na tom, jaké aplikace máte na zařízení nainstalovány)
  • možnost manuálně obnovit zálohovaná data aplikace. Pozor! Aktuální data budou trvale ztracena. Doporučujeme provést před obnovou raději manuální zálohu