Smart Volume Control
GOOGLE PLAY

Help Center » STEROWANIE WIDGETAMI

    Back
 

Dla wygodnego kierowania znajduje się w aplikacji duża ilość widgetów o różnych funkcjach i wielkościach. Umożliwiają włączanie i wyłączenie trybów, przełączanie profilów, pokazują aktualnie ustawione głośności i wiele innego.

W jaki sposób dodać widget na Państwa ekran podstawowy?

Wersja Androida 2.1, 2.2 a 2.3

 1. przejść na ekran podstawowy
 2. przez długą chwilę trzymać palec na pustym miejscu lub nacisnąć klawisz menu i wybrać 'Přidat'
 3. zvolte 'Widgety'
 4. Smart Volume Control widgety powinny znajdować się na początku spisu

Wersja Androida 3.* (Honeycomb)

 1. przejść na ekran podstawowy
 2. przez długą chwilę trzymać palec na pustym miejscu lub nacisnąć klawisz '+' w prawym górnym rogu ekranu
 3. wybrać 'Widgety'
 4. Smart Volume Control widgety powinny znajdować się na początku spisu

Wersja Androida 4.* (Ice Cream Sandwich, Jelly Bean)

 1. przejść na ekran podstawowy
 2. otworzyć spis aplikacji
 3. przejść na zakładkę 'Widgety'
 4. Smart Volume Control widgety powinny znajdować się na początku spisu

Dla zmiany miejsca widgetu na ekranie podstawowym przez długą chwilę trzymać nad nim palec. Widgety jasności i głośności wyświetlają okno szybkich ustawień, które można przesuwać po ekranie poprzez przytrzymanie palca w pustym miejscu okna, podobnie, jak u widgetów.

Za pomocą ograniczeń Androidu widgety związane z przekierowaniem rozmów reagują tylko na zmiany ze strony naszej aplikacji.