Smart Volume Control
GOOGLE PLAY

Help Center » USTAWIENIA APLIKACJI

    Back
 

Ustawienie aplikacji jest dostępne poprzez klawisz menu. Obejmuje kilka kategorii:

 1. Ogólne
  • wybór języka aplikacji
  • ustawienia kolorów - wybór wyglądu aplikacji i widgetów
  • wybór pierwotnej zakładki podczas włączania aplikacji
  • połączenie głośności dzwonku i notyfikacji. Poprzez dany punkt można się przedostać do ustawienia sprzętu, gdzie można wybrać, czy życzycie sobie połączyć głośność dzwonku i notyfikację zawsze w jednakowy walor. Na nowszych sprzętach ten wybór nie musi być obecny i głośności są tutaj automatycznie połączone.
  • włączenie/wyłączenie funkcji łagodzenia dźwięków podczas ładowania
  • włączenie/wyłączenie funkcji, które aktywuje Wifi podczas ładowania
  • opcja wyjątku z trybu W samolocie, która sprawia, że tryb ten nie włącza się w trakcie ładowania urządzenia
  • Zarządzanie widgetami - gdy korzystasz z opcji Zarządzania widgetami, widgedy mogą nie zawsze chować się/pokazywać się natychmiast, ponieważ w tle może działać domyślne menu systemu Android, w swoim domyślnym ustawieniu. Aby zaktualizować to menu, po prostu przesuń kilka razy menu wyboru widgetów.
  • Połącz głośność progamowo - pozwala to programowo połączyć głośność dzwonka i powiadomień.
  • Wykryj za pomocą adresu MAC - pozwala zdecydować, czy profil powinien zostać zmieniony w oparciu o nazwę sieci Wi-Fi (SSID) lub jej adres MAC.
 2. Jednostki
  • wybór jednostek szybkości (km/h, mil/h)
  • wybór jednostek odległości dla promienia lokacji (metry, yardy)
  • wybór 24/12-godzinnego formatu czasu
 3. Profile GPS
  • ustawienie frekwencji aktualizacji danych o Państwa lokacji w w funkcji profilów GPS. Im dłuższy okres jest nastawiony, ty więcej szanuje się baterie, ale reakce na změnu polohy mohou být pomalejší
  • wybór, czy życzycie sobie, by użyto w profilach GPS funkcję stwierdzenia lokacji
  • wybór, czy życzycie sobie, by użyto w profilach GPS również funkcję stwierdzenia lokacji za pomocą sieci. Ten wybór jest pożyteczny w sytuacji, kiedy jesteście np. w budowie przyłączeni do sieci Wifi (bez przyłączenia do sieci Wifi jest wskazanie lokacji wg sieci bardzo niedokładne). Szukanie wg sieci użyjemy tylko, jeżeli nie jest obecny sygnał GPS
  • Wybór automatycznego użycia Wifi podczas szukania lokacji sieci. Jeżeli jest dozwolone, włączy się na krótką chwilę Wifi przy szukaniu lokacji. W wypadku przyłączenia umożliwia lepsze wskazywanie lokacji
  • Przełączanie między profilami w jednym miejscu - pozwala to wybrać czy profil zostanie włączony tylko raz - kiedy znajdziesz się w promieniu aktywnego miesjca - lub wielokrotnie, w zależności od ustawionej częstotliwości.
  • Powróć do profilu używając * - pozwala to wybrać sposób, w jaki aplikacja powinna zachować się na koniec wydarzenia w kalendarzu, jeśli jakiś z profili ma przełączone wszystkie wydarzenia z użyciem "*" i nie ma żadnego znacznika "@" służącego do przełączenia powrotnego profilu.
  • Ograniczenia czasowe w trakcie korzystania z * - pozwala to ustawić interwał czasowy, w którym aplikacja zareaguje na przełączenie wszystkich wydarzeń na profil oznaczony gwiazdką "*". Aby zostało wykryte wydarzenie w kalendarzu, wystarczy umieścić tylko początek lub koniec danego wydarzenia w ustawionym interwale.
 4. Profile wg kalendarza
  • pozwolenie/zakaz przełączania profilów wg wydarzeń w kalendarzu na podstawie tagów definowanych w profilach
  • wybór kalendarzy, jeżeli chcecie wydarzenia synchronizować z profilami
  • ustawienie części automatycznej synchronizacji profilów z wydarzeniami ułożonymi w wybranych kalendarzach w Waszym sprzęcie
  • Zezwól/Zablokuj Opuszczony kalendarz - przełączanie profili, jeżeli tag kalendarza zostanie opuszczony z powodu wyłączonego urządzenia
 5. Detekcja cichego trybu
  • włączenie/wyłączenie cichego trybu i możliwości ustawić odliczanie dla odzyskania głośności
  • wybór, czy odzyskać głośność, chociaż tryb słuchawek jest aktywny
  • wybór czy pokazać ostrzeżenie w oknie notyfikacji czas brakujący do odzyskania głośności
 6. Dźwięki
  • włączenie/wyłączenie odpowiedzi dźwiękowej w trakcie ręcznego ustawiania głośności
  • wybór, czy włączyć dźwięk ostrzeżenia przy zmianie profila pod wpływem Planowania lub lokacji GPS
  • wybór, czy włączyć dźwięk ostrzeżenia i przy zmianie na cichy lub wibracyjny profil
  • Ustawienie głośności przegrywanego dźwięku
  • wybór, czy użyć pierwotny dźwięk. Wybór innego
  • ustawienie poziomu, do którego ma powrócić głośność, używane dla opcji detekcji trybu cichego oraz podgłośnienia wybranych kontaktów
  • Zezwól/Zablokuj stopniowe zwiększanie głośności, gdy rozmowa nie jest odbierana
  • Zezwól/Zablokuj wyeliminowanie dzwonków wybranych dla poszczególnych kontaktów na podstawie dzwonka ustawionego w profilu
 7. Notyfikacja
  • pozwolenie pokazać stan za pomocą notyfikacji w oknie notyfikacji. W notyfikacji są pokazane ważne informacje, dotyczące wybranego Profilu, trybu Speed Volume i trybu słuchawek
  • Wybór czy pozwolić rozdzielenie notyfikacji. Umożliwia pokazać więcej Informacji o aktualnym stanie w oknie notyfikacji
 8. Planowanie
  • wybór czy rozróżniać parzyste i nieparzyste tygodnie w Planowaniu profilów
  • ustawienie pierwszego dnia w tygodniu na ekranie Planowania
  • wybór czy aktywować ostatní spóźniony punkt Planowania po włączeniu sprzętu
  • Zezwól/Zablokuj opuszczony timer - przełączanie profili, jeżeli start timera został opuszczony z powodu wyłączonego urządzenia
  • Zezwól/Zablokuj timer od-do - opcja ustawienia końca timera
 9. Przekierowanie rozmów
  • pozwolenie/zakaz pokazywania tej funkcji
  • ustawienie kodu przekierowanianastavení. Cały kod przekierowania ma postać **21*telefon#. Tutaj można zmienić pierwotny numer 21 na inny. Pierwotne ustawienie miałoby funkcjonować we wszystkich sieciach GSM na świecie, dlatego numer należy zmienić tylko w wypadku, że wiecie, co robić. Ogólnie jest ustanowione, że funkcja jest zależna od Waszego operatora, który musi jej wspierać.
  • Tutaj możesz zmienić zwykły format dwugwiazdkowy na jednogwiazdkowy i ustawić kod dla deaktywacji przekierowania
 10. Kopia zapasowa i przywracanie
  • wybór czy robić kopię zapasową automatycznie na kartę pamięci przy skończeniu aplikacji. Kopia zapasowa ułoży się do pliku "Smart Volume Control Plus/backup/autobackup.svc"
  • Możliwość manualnie zrobić kopię zapasową aplikacji. Jest możliwość wybrania kopii zapasowej do karty pamięci, gdzie plik, nazwany wg aktualnej daty, uloży się do adresarza "Smart Volume Control Plus/backup/", nebo skupiać plik kopii zapasowej np. poprzez aplikację Dropbox, Gmail i dalsze (wybór jest uzależniony od tego, jakie aplikacje macie w sprzęcie instalowane)
  • Możliwość manualnie odzyskać kopię zapasową aplikacji. Uwaga! Dane aktualne będą zgubione na zawsze. Polecamy wykonać przed odzyskaniem raczej manualną kopię zapasową